Billeder fra:

Lidt forskelige billeder fra samlingen

Avedøreværkerne